Het is altijd spannend om de stap te maken naar een nieuwe baan. Ontvang je een aanbod van een andere organisatie en klinkt dit erg aanlokkelijk? Let dan goed op welke manier je de volgende arbeidsovereenkomst aangaat. Zorg er goed voor dat schriftelijk exact wordt vastgelegd wat er mondeling is besproken. Onlangs deed StatEmpire B.V. (StatEmpire) dit niet. Hiermee werden ze op harde manier geconfronteerd.

Voordat je ergens aan de slag gaat, is het van groot belang om de overeenkomst en de basis van de samenwerking duidelijk neer te zetten. Als zzp’er leef je van opdracht tot opdracht, bepaal je je eigen tarieven, bouw je je eigen pensioen op en dien je jezelf te verzekeren. Maar soms is de scheidingslijn tussen zelfstandig of in loondienst werken flinterdun.

De coronacrisis zorgt voor veel problemen en roept daarmee ook veel belangrijke, lastige en relevante juridische vragen op. Hieronder de meest gestelde vragen op juridisch gebied over het coronavirus.

Wanneer je als oproepkracht in de horeca structureel meer werkt dan in je arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan het voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat op hoeveel uren je recht hebt, bijvoorbeeld als je ziek wordt. Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang is in het leven geroepen om de werknemer duidelijkheid te verschaffen over de omvang van zijn arbeidsovereenkomst.

De coronacrisis eist z’n tol. Twee weken geleden heeft de rechtbank Overijssel maar liefst twee horecabedrijven op eigen verzoek failliet verklaard, en dat terwijl de rechtbanken voor het grootste gedeelte op slot zijn gegaan. De desbetreffende bedrijven konden het hoofd niet langer boven water houden en noemden de coronacrisis de grootste boosdoener.

Afgelopen weekend is massaal werktijdenverkorting aangevraagd bij het UWV. Dit betekent dat je toestemming krijgt van het UWV om jouw werknemers minder uren uit te betalen. De werknemers kunnen in dit geval bij het UWV terecht voor een deeltijd WW-uitkering.

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Niet in de laatste plaats, omdat de uitbraak van dit virus verstrekkende gevolgen heeft voor de economie, maar ook omdat veel werknemers en werkgevers een onzekere periode tegemoetkomt. Werkgevers kampen met het probleem van loondoorbetaling, terwijl zij minder werk hebben voor hun werknemers en werknemers vrezen geen loon te ontvangen, met name de flexwerkers.

Rechten werknemers

Als werknemer heb je ondanks de spelende problemen, recht op doorbetaling van het loon. Indien het mogelijk is, valt er te overleggen met de werkgever om thuis te werken.

Urencontracten

Als het niet mogelijk is om thuis te werken, moet je wel naar je werk komen, maar moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Dit weigeren uit ongegronde angst voor besmetting, levert werkweigering op. De werkgever mag na een waarschuwing, de loondoorbetaling stoppen.

Zijn jouw kinderen plots thuis in verband met het sluiten van de scholen? Dan heb je een beperkte periode om opvang te zoeken voor jouw kind. Dit is calamiteitenverlof. Er kan niet van de werkgever verwacht worden dat hij jouw loon doorbetaalt terwijl jij niet werkt, omdat jouw kinderen thuis zijn. Maak hier duidelijke afspraken over met jouw werkgever.

Flexwerkers

Afgelopen jaren werken steeds meer mensen met een 0-uren contract, ook wel een oproepcontract genoemd. De werkgever roept jou op, door bijvoorbeeld jou in te delen op een werkrooster. Het kan per maand of week verschillen hoeveel je opgeroepen wordt.

De angst bij flexwerkers is nu natuurlijk dat zij helemaal niet meer opgeroepen zullen worden en dus zonder inkomen komen te zitten. Dit is bijvoorbeeld erg aannemelijk in de horeca-branche. Wanneer je langer dan zes maanden in dienst bent en je niet kan werken, omdat er bijvoorbeeld geen of onvoldoende werk is, heb je recht op doorbetaling van het loon over je gebruikelijke uren. Dit wordt de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Je vaste uren worden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in drie opeenvolgende maanden. Dit wordt rechtsvermoeden van arbeid genoemd. De CAO kan hier vanaf wijken.

Werk je in een andere branche dan de horeca en is er nog wel wat werk beschikbaar, dan is het volgende van belang. Indien er nog wel gewerkt wordt, maar je werkgever wil de shift afbellen omdat er minder werk is, kan hij dit tot 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos doen. Deze periode kan per CAO verkort worden tot minimaal 24 uur. Indien je werkgever niet binnen een van deze termijnen je werkzaamheden annuleert, heb je recht op het salaris dat je verdiend zou hebben als je werkzaamheden doorgang hadden gevonden. Er is op dit moment geen verkorting van deze termijn afgekondigd door het kabinet.

Ook als flexwerker heb je dus recht op doorbetaling van jouw loon. Als jouw werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd, is het mogelijk een deeltijd-WW aan te vragen bij het UWV. Indien het UWV geen WW-uitkering verschaft, of door het UWV slechts een deel van het loon wordt vergoed, is de werkgever verantwoordelijk voor het verschil. De werkgever krijgt immers compensatie vanuit de overheid voor loonkosten komende maanden.

Bel ons, we helpen je graag op telefoonnummer: 035-2050580..

Laat je daarom goed adviseren door een advocaat of sluit een legal service abonnement bij ons af.

Doel van scheiden in overleg houdt in dat partners duidelijke afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Hierin word je door een ervaren familierecht advocaat/ familierecht mediator begeleid.

Doel van scheiden in overleg houdt in dat partners duidelijke afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Hierin word je door een ervaren familierecht advocaat/ familierecht mediator begeleid.

Wanneer je gaat scheiden is dit vaak een emotionele periode. Je wilt op dat moment liever niet bezig zijn met financiële afspraken, maar deze hebben wel gevolgen voor je toekomst.

© Copyright - Legalitas BV