mr. Gijs de Hosson – Familierecht Advocaat | Legalitas Advocaten

WAT IS FAMILIERECHT?

Vrijwel iedereen komt gemerkt of ongemerkt in aanraking met familierecht. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat daarom helemaal in het teken van personen- en familierecht. Deze twee onderwerpen zijn niet altijd even eenvoudig van elkaar te scheiden en de termen worden daarom vaak door elkaar gebruikt. Bij personen- en familierecht gaat het altijd over natuurlijke personen en persoonlijke relaties. Zo worden in het familierecht bijvoorbeeld zaken als het huwelijk, echtscheiding en gezag over minderjarige kinderen behandeld. Daarom is het bij familierecht niet alleen belangrijk om de wettelijke, maar ook de emotionele aspecten helder in het vizier te hebben. Maar wat houdt het precies in? En wanneer kom je in aanraking met familierecht? En heb je dan altijd een advocaat nodig? Lees verder!

WELKE ONDERWERPEN BEHOREN TOT HET FAMILIERECHT?

Het scala aan zaken dat tot het familierecht behoort is breed. Het gaat dan ook te ver om alle onderwerpen te belichten, maar de meest voorkomende onderwerpen bij familierecht willen we toch nader aan je toelichten.

 Echtscheiding

Een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het komt dan ook regelmatig voor dat de communicatie, door boosheid of verdriet, moeizaam verloopt of dat de situatie zelfs uitmondt in een vechtscheiding. Maar zelfs wanneer je besluit om samen te scheiden, een overlegscheiding dus, of snel wilt scheiden, is dit een ingrijpende familierechtelijke kwestie. Een echtscheiding kan in Nederland alleen uitgesproken worden door de civiele rechtbank. Daardoor ben je verplicht een advocaat te hebben die het verzoekschrift tot echtscheiding voor je indient bij de rechter. Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap hoef je in principe niet naar de rechtbank, hoewel daar enkele uitzonderingen op zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, of als één van de partners het niet met de beëindiging van het geregistreerd partnerschap eens is. 

 Einde samenleving

Woon je samen, met of zonder samenlevingscontract, en wordt de relatie beëindigd? Dan kun je in principe alles zelf regelen. Wanneer jullie een samenlevingscontract hebben opgesteld, dan heb je daarin waarschijnlijk ook al afspraken vastgelegd over hoe jullie de zaken regelen wanneer jullie uit elkaar gaan. Hebben jullie hier geen afspraken over gemaakt, dan kun je die alsnog samen proberen te maken. Daarbij is het belangrijk om stil te staan bij zaken als:

  • kinderen, zoals kinderalimentatie en het maken van een ouderschapsplan
  • de koopwoning of huurwoning
  • de verdeling van de gezamenlijke boedel
  • leningen en de hypotheek
  • schulden

 Mediation

Mediation wordt vaak ingezet bij echtscheidingen en verbroken relaties, maar is eigenlijk een bijzondere manier om te helpen bij conflicten. In familierechtelijke kwesties kun je dan denken aan conflicten op familie- of gezinsniveau. Bijvoorbeeld een geschil over de verdeling van een nalatenschap. Samen met de mediator worden er dan nieuwe afspraken gemaakt waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bijvoorbeeld afspraken over kinderen, over partneralimentatie of de verdeling of verrekening bij een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Tijdens de mediation is er ruimte voor emotie en frustratie, maar het doel is natuurlijk altijd om zicht te bieden op een oplossing en zo de gang naar de rechtbank te voorkomen.

 Boedelverdeling

Geen enkele boedelverdeling na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap is gelijk. Toch moet het vermogen verdeeld worden. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is vaak afhankelijk van de vraag of er sprake is van gemeenschap van goederen, of dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Ook bij gemeenschap van goederen moet de andere partner vaak worden gecompenseerd voor bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen als er sprake is van een bedrijf. Daarnaast zijn er ook bepaalde zaken die niet in de gemeenschap van goederen vallen en waarvoor afspraken gemaakt moeten worden bij de boedelverdeling. Een familierecht advocaat kan je daarbij adviseren en helpen om tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling te komen. 

 Ouderschap

Ouderschap wordt in het familierecht geregeld. Zaken als ouderlijk gezag, erkenning en adoptie zijn vaak ingewikkeld en moeten aan verschillende wettelijke eisen voldoen. Dat geldt ook voor draagmoederschap: je wilt immers de rechten en de plichten van de draagmoeder, maar ook de wensouders helder en eerlijk opstellen. Deze rechten en plichten stel je normaliter op in een draagmoederschapsovereenkomst. Het is in dit soort zaken dan ook geen overbodige luxe om advies in te winnen bij een familierecht advocaat. Daarnaast is ouderschap bij het beëindigen van een relatie ook een belangrijk onderdeel van het uit elkaar gaan. Zo moet er bepaald worden waar minderjarige kinderen zullen wonen, en moet er een ouderschapsplan en omgangsregeling worden opgesteld. Een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht helpt jou en je ex-partner graag bij het uitwerken van deze afspraken.

 Alimentatie

Ook alimentatie behoort tot het familierecht. Onder alimentatie wordt daarbij zowel de kinderalimentatie als eventuele partneralimentatie verstaan. Na beëindiging van het huwelijk ontstaat in veel gevallen voor de minst draagkrachtige partner een behoefte aan alimentatie. Ook behoren kinderen kinderalimentatie te krijgen na beëindiging van een huwelijk.
Wanneer tussentijds omstandigheden veranderen, kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Mochten partijen hier in onderling overleg niet uitkomen, dan zal een wijzigingsverzoek aan de rechter voorgelegd moeten worden.
In al deze gevallen is het raadzaam om een familierecht advocaat of mediator in te schakelen om hier goede afspraken over te maken. Dit geldt ook wanneer de alimentatie niet wordt betaald of hier problemen over ontstaan.

SNEL SCHAKELEN MET EEN FAMILIERECHT ADVOCAAT?

Wanneer er een juridisch geschil dreigt wil je snel kunnen schakelen. De advocaten van Legalitas zijn jouw specialisten op het gebied van Familierecht. Wij kunnen je precies vertellen waar je rekening mee moet houden. Persoonlijk afspreken kan bij ons op kantoor in Hilversum of in ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard is het ook mogelijk om ons telefonisch of via een online webmeeting te spreken. Wil je snel antwoord op je vragen en direct actie? Maak dan direct een afspraak.

mr. Gijs de Hosson – Familierecht Advocaat | Legalitas Advocaten