Legalitas Advocaten - Ondernemingsrecht

WAT IS ONDERNEMINGSRECHT?

Onder het ondernemingsrecht vallen alle wetten, rechten en verplichtingen voor ondernemingen. Zo regelt het bijvoorbeeld de juridische verhoudingen tussen de onderneming en de belanghebbenden, zoals directie, aandeelhouders, commissarissen en werknemers. Daarnaast omvat ondernemingsrecht ook de verhouding tussen de belanghebbenden onderling. Als ondernemer kom je al in aanraking met ondernemingsrecht op het moment dat je de rechtsvorm van je organisatie vastlegt. Ondernemingsrecht raakt dus het hart van je organisatie. Wanneer je geen expert op het gebied van juridische zaken bent, kan dit op den duur leiden tot schade aan je bedrijf. Dit kun je makkelijk voorkomen door in een vroeg stadium je zaken op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht goed te regelen. Lees hier waar je op moet letten.

ONDERWERPEN BINNEN HET ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht is een ontzettend uitgebreid rechtsgebied. Het gaat dan ook te ver om ieder onderwerp hier te behandelen, maar we stellen hieronder wel een selectie van veelvoorkomende aspecten van het ondernemingsrecht voor je samen. 

 Corporate Governance

Bij corporate governance gaat het over goed bestuur van beursgenoteerde organisaties én het toezicht op deze bedrijven. Om de belangen van stakeholders als werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden te beschermen, dienen beursgenoteerde bedrijven zich aan de Corporate Governance Code (code Tabaksblat) te houden. In deze gedragscode is onder meer opgenomen hoe het bestuur verantwoording aflegt, hoe het bestuur gecontroleerd wordt en welke maatregelen er genomen worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook de beloning van bestuursleden is opgenomen in de Corporate Governance Code.

 Corporate Litigation

Binnen je onderneming zijn er veel stakeholders: het bestuur, de raad van commissarissen, aandeelhouders, maar bijvoorbeeld ook werknemers, klanten en leveranciers. Hun belangen en doelstellingen hoeven echter niet altijd precies uit te lijnen. Dan kunnen er geschillen ontstaan over commerciële contracten, overnames, geschillen tussen aandeelhouders of over de aansprakelijkheid van bestuurders.

 M&A

Fusies en overnames, ook wel mergers & acquisitions genoemd, zijn een bijzonder proces. Bij een overname, de acquisition, neemt een bedrijf een ander bedrijf over. Terwijl bij een merger, de fusie, twee bedrijven samensmelten tot één organisatie. Niet iedere fusie of overname leidt tot een succes. Vaak verloopt het proces moeizaam en ook mislukkingen zijn niet ongewoon. Het is dan ook van groot belang dat partijen vooraf een grondig juridisch en financieel vooronderzoek uit te voeren. 

 Oprichting BV

Elke rechtsvorm kent zijn eigen wetten en regels. Bij de oprichting van een vennootschap is het dan ook belangrijk om na te denken over de aansprakelijkheid, belastingvoordelen en de contracten die moeten worden opgesteld voor iedere ondernemingsvorm. Je kunt daarbij kiezen tussen een Besloten vennootschap (bv), Naamloze vennootschap (nv), Commanditaire vennootschap (cv), Vereniging, Stichting, Coöperatie, Vennootschap onder firma (vof) en Maatschap of een eenmanszaak. Daarbij is het goed te weten dat een vereniging en stichting niet onder het ondernemingsrecht vallen aangezien deze geen winstoogmerk hebben.

 Insolventie

Vrijwel iedere ondernemer krijgt op een bepaald moment te maken met insolventie: van een leverancier of de eigen organisatie. Er is namelijk sprake van insolventie op het moment dat een bedrijf niet meer kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Insolventie is vaak het voorloper van een faillissement. Het is dan ook verstandig om vroegtijdig te inventariseren wat de gevolgen voor jou en je organisatie zijn. 

 Contracten Management

Contracten zijn vrijwel nooit statische documenten. Of het nu gaat om overeenkomsten met derden, aandeelhouders of werknemers: het is verstandig deze regelmatig te analyseren en te updaten. Daarvoor is het belangrijk dat je niet alleen op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen jouw markt, maar ook in kunt spelen op relevante economische, maatschappelijke of politieke veranderingen. Contractmanagement is dan ook een specialistische tak van sport binnen het ondernemingsrecht omdat je als ondernemer via contracten je risico’s wilt beperken en deze snel en efficiënt wilt kunnen afstemmen op onvoorziene omstandigheden of wijzigingen. Check daarom ok onze handige Legal Service-abonnementen.

Legalitas Advocaten Ondernemingsrecht

SNEL SCHAKELEN MET EEN ONDERNEMINGSRECHT ADVOCAAT?

De advocaten van Legalitas zijn jouw specialisten op het gebied van Ondernemingsrecht. Wij zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving, maar kunnen ons ook moeiteloos verplaatsen in de belangen van jouw bedrijf. Persoonlijk afspreken kan bij ons op kantoor in Hilversum of in ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard is het ook mogelijk om ons telefonisch of via een online webmeeting te spreken. Wil je snel antwoord op je vragen en direct actie? Maak dan direct een afspraak.