ONDERNEMINGSRECHT – ONTDEK DE DEELGEBIEDEN

Direct Contact
Direct Contact
Lees Verder
Lees Verder

ONDERNEMINGSRECHT

ONTDEK DE DEELGEBIEDEN

Direct Contact

WAT IS ONDERNEMINGSRECHT?

Onder het ondernemingsrecht vallen alle wetten, maar ook de rechten en verplichtingen voor ondernemingen. Zo regelt het bijvoorbeeld de juridische verhoudingen tussen de onderneming en de belanghebbenden, zoals directie, aandeelhouders, commissarissen en werknemers. Daarnaast omvat ondernemingsrecht ook de verhouding tussen de belanghebbenden onderling. Als ondernemer kom je al in aanraking met ondernemingsrecht op het moment dat je de rechtsvorm van je organisatie, en daarmee je ondernemingsrisico, vastlegt. Ondernemingsrecht raakt dus het hart van je organisatie.

Maar laten we eerlijk zijn: je bent geen expert op het gebied van randvoorwaarden, zoals juridische zaken. Op den duur kan dit leiden tot grote schade aan je bedrijf. Schade die je kunt voorkomen door in een vroeg stadium je zaken op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht te regelen.

WELKE ONDERWERPEN BEHOREN TOT HET ONDERNEMINGSRECHT?

Het ondernemingsrecht is een ontzettend uitgebreid rechtsgebied. Het gaat dan ook te ver om ieder onderwerp hier te behandelen, maar we stellen hieronder wel een selectie van veelvoorkomende aspecten van het ondernemingsrecht voor je samen. 

 Corporate Governance

Bij corporate governance gaat het over goed bestuur van beursgenoteerde organisaties én het toezicht op deze bedrijven. Om de belangen van stakeholders als werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden te beschermen, dienen beursgenoteerde bedrijven zich aan de Corporate Governance Code (code Tabaksblat) te houden. In deze gedragscode is onder meer opgenomen hoe het bestuur verantwoording aflegt, hoe het bestuur gecontroleerd wordt en welke maatregelen er genomen worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook de beloning van bestuursleden is opgenomen in de Corporate Governance Code.

 Corporate Litigation

Binnen je onderneming zijn er veel stakeholders: het bestuur, de raad van commissarissen, aandeelhouders, maar bijvoorbeeld ook werknemers, klanten en leveranciers. Hun belangen en doelstellingen hoeven echter niet altijd precies uit te lijnen. Dan kunnen er geschillen ontstaan over commerciële contracten, overnames, geschillen tussen aandeelhouders of over de aansprakelijkheid van bestuurders.

Naar Ondernemingsrecht Advocaat

 M&A

Fusies en overnames, ook wel mergers & acquisitions genoemd, zijn een bijzonder proces. Bij een overname, de acquisition, neemt een bedrijf een ander bedrijf over. Terwijl bij een merger, de fusie, twee bedrijven samensmelten tot één organisatie. Niet iedere fusie of overname leidt tot een succes. Vaak verloopt het proces moeizaam en ook mislukkingen zijn niet ongewoon. Het is dan ook van groot belang dat partijen vooraf een grondig juridisch en financieel vooronderzoek uit te voeren. 

 Oprichting BV

Elke rechtsvorm kent zijn eigen wetten en regels. Bij de oprichting van een vennootschap is het dan ook belangrijk om na te denken over de aansprakelijkheid, belastingvoordelen en de contracten die moeten worden opgesteld voor iedere ondernemingsvorm. Je kunt daarbij kiezen tussen een Besloten vennootschap (bv), Naamloze vennootschap (nv), Commanditaire vennootschap (cv), Vereniging, Stichting, Coöperatie, Vennootschap onder firma (vof) en Maatschap of een eenmanszaak. Daarbij is het goed te weten dat een vereniging en stichting niet onder het ondernemingsrecht vallen aangezien deze geen winstoogmerk hebben.

Naar Ondernemingsrecht Advocaat

 Insolventie

Vrijwel iedere ondernemer krijgt op een bepaald moment te maken met insolventie: van een leverancier of de eigen organisatie. Er is namelijk sprake van insolventie op het moment dat een bedrijf niet meer kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Insolventie is vaak het voorloper van een faillissement. Het is dan ook verstandig om vroegtijdig te inventariseren wat de gevolgen voor jou en je organisatie zijn. 

 Contracten Management

Contracten zijn vrijwel nooit statische documenten. Of het nu gaat om overeenkomsten met derden, aandeelhouders of werknemers: het is verstandig deze regelmatig te analyseren en te updaten. Daarvoor is het belangrijk dat je niet alleen op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen jouw markt, maar ook in kunt spelen op relevante economische, maatschappelijke of politieke veranderingen. Contractmanagement is dan ook een specialistische tak van sport binnen het ondernemingsrecht omdat je als ondernemer via contracten je risico’s wilt beperken en deze snel en efficiënt wilt kunnen afstemmen op onvoorziene omstandigheden of wijzigingen. Check daarom ok onze handige Legal Service-abonnementen.

Naar Ondernemingsrecht Advocaat

TOP CLASS TEAM

Bij de advocaten van Legalitas krijg je toegang tot één van de beste ondernemingsrecht advocaten & juristen voor hoger opgeleiden en ondernemers. Ons top class team is opgeleid en getraind om jou te voorzien van de beste adviezen. Procederen wordt vanuit juridisch standpunt vaak gezien als de laatste optie. Zeker bij ondernemingsrecht is het fijn als je er samen uit kunt komen. Een geschil is vaak beter op te lossen via mediation. Dit kan ook bij ons. Zo bespaar je kosten en soms pijnlijke, juridische procedures. Is samenwerken niet (meer) mogelijk? Dan gaan onze ondernemingsrecht advocaten een procedure niet uit de weg. En daarbij hebben onze specialisten maar één doel: als jouw ondernemingsrecht advocaat willen we de beste oplossing voor jouw probleem bewerkstelligen. En als dat betekent dat we er met gestrekt been in moeten gaan en tot het uiterste moeten vechten voor jouw belangen, dan doen we dat! 

mr. Elise van Es – Ondernemingsrecht & Arbeidsrecht Advocaat | Legalitas Advocaten

mr. Elise van Es – Advocaat

Ik ben Elise van Es, founder van het bedrijf Legalitas Advocaten. Gedreven en ambitieus wil ik in mijn werk altijd een winnaar zijn. Dat doe ik vanuit de drijfveer om mensen en organisaties te helpen succesvol te zijn.

Lees verder…

mr. Shams Quliyeva – Jurist | Legalitas Advocaten

mr. Shams Quliyeva – Jurist

Sinds juni 2020 werk ik bij Legalitas als jurist arbeidsrecht voor zowel werknemers als werkgevers. Met veel passie werk ik aan praktijken als ontslag- en CAO-recht, ziekteverzuim en sociaal verzekeringsrecht.

Lees verder…

mr. Bram van Wijk – Jurist | Legalitas Advocaten

Bram van Wijk – Jurist

Mijn naam is Bram van Wijk en ik ben derdejaars student Rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Begonnen als stagiair bij Legalitas, ben ik inmiddels in dienst getreden als jurist.

Lees verder…

TOP CLASS TEAM

Bij de advocaten van Legalitas krijg je toegang tot één van de beste ondernemingsrecht advocaten & juristen voor hoger opgeleiden en ondernemers. Ons top class team is opgeleid en getraind om jou te voorzien van de beste adviezen. Procederen wordt vanuit juridisch standpunt vaak gezien als de laatste optie. Zeker bij ondernemingsrecht is het fijn als je er samen uit kunt komen. Een geschil is vaak beter op te lossen via mediation. Dit kan ook bij ons. Zo bespaar je kosten en soms pijnlijke, juridische procedures. Is samenwerken niet (meer) mogelijk? Dan gaan onze ondernemingsrecht advocaten een procedure niet uit de weg. En daarbij hebben onze specialisten maar één doel: als jouw ondernemingsrecht advocaat willen we de beste oplossing voor jouw probleem bewerkstelligen. En als dat betekent dat we er met gestrekt been in moeten gaan en tot het uiterste moeten vechten voor jouw belangen, dan doen we dat! 

mr. Elise van Es – Ondernemingsrecht & Arbeidsrecht Advocaat | Legalitas Advocaten

mr. Elise van Es – Advocaat

Ik ben Elise van Es, founder van het bedrijf Legalitas Advocaten. Gedreven en ambitieus wil ik in mijn werk altijd een winnaar zijn. Dat doe ik vanuit de drijfveer om mensen en organisaties te helpen succesvol te zijn.

Lees verder…

mr. Shams Quliyeva – Jurist | Legalitas Advocaten

mr. Shams Quliyeva – Jurist

Sinds juni 2020 werk ik bij Legalitas als jurist arbeidsrecht voor zowel werknemers als werkgevers. Met veel passie werk ik aan praktijken als ontslag- en CAO-recht, ziekteverzuim en sociaal verzekeringsrecht.

Lees verder…

mr. Bram van Wijk – Jurist | Legalitas Advocaten

Bram van Wijk – Jurist

Mijn naam is Bram van Wijk en ik ben derdejaars student Rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Begonnen als stagiair bij Legalitas, ben ik inmiddels in dienst getreden als jurist.

Lees verder…

“Advocatenkantoor Legalitas heeft mij zeer goed geholpen met mijn ontslagovereenkomst. Er zaten nogal wat fouten in de overeenkomst en ontslagadvocaat Elise van Es heeft hieraan het een en ander verbeterd. Ze heeft zeer snel  en vakkundig gehandeld en ze heeft mij bijgestaan met goede adviezen, wat voor mij belangrijk was. Door de goede afhandeling is de ontslagovereenkomst met mijn voormalige werkgever financieel sterk verbeterd met een zeer goed resultaat voor mij.”

Henk Veenendaal • Werknemer

“Elise is duidelijk in communicatie en zakelijk ingesteld; sterk in het gesprek dat we voerden. Ik heb baat gehad bij de ‘onderhandelingen’ en hoe je meer strategisch tot je doel komt. De onderhandelingen leiden dat ik zou gaan re-integreren. Maar binnen twee weken heb ik weer contact opgenomen met Elise, omdat mijn eerste gesprek met mijn leidinggevende zo slecht viel. Op dat moment besefte ik dat ik weg moest met een vertrekregeling. Ook het traject naar de vaststellingsovereenkomst heeft Elise zeker naar tevredenheid afgehandeld en het was snel geregeld.”

Stella Brouwers • Werknemer

“Elise is duidelijk in communicatie en zakelijk ingesteld; sterk in het gesprek dat we voerden. Ik heb baat gehad bij de ‘onderhandelingen’ en hoe je meer strategisch tot je doel komt. De onderhandelingen leiden dat ik zou gaan re-integreren. Maar binnen twee weken heb ik weer contact opgenomen met Elise, omdat mijn eerste gesprek met mijn leidinggevende zo slecht viel. Op dat moment besefte ik dat ik weg moest met een vertrekregeling. Ook het traject naar de vaststellingsovereenkomst heeft Elise zeker naar tevredenheid afgehandeld en het was snel geregeld.”

Dolf Sijbring • Gasterra

“Legalitas heeft mijn verwachtingen overtroffen. Vanwege een botsing met mijn werkgever was ik dringend op zoek naar een professionele advocaat die van aanpakken weet en zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Deze kwaliteiten vond ik in mevrouw Van Es, die dankzij haar expertise, empathie en arbeidsethos niet alleen de zaak tot een goed einde heeft gebracht, maar mij ook persoonlijk continue op de hoogte heeft gehouden en haar best heeft gedaan om het maximale voor haar cliënt te bereiken. Hierdoor kijk ik zeer voldaan terug op het traject wat wij samen zijn aangegaan en voor de toekomst zou ik geen seconde twijfelen over wie ik mijn geschillen toevertrouw.”

Willem Boeijen • Werknemer

“Na mijn plotselinge ontslag bij de Belastingdienst werd ik geadviseerd mevrouw van Es te benaderen. Ik heb daar tot op de dag van vandaag geen spijt van! Mevrouw Van Es heeft mijn zaak uitermate deskundig en gedreven afgehandeld zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Tijdens de zittingen tot en met de Centrale Raad van Beroep aan toe, had mevrouw van Es haar pleidooi altijd zorgvuldig voorbereid en liet zij niets aan het toeval over. Mede door haar gedrevenheid hebben wij de zaak tegen de Belastingdienst gewonnen. Kortom, ik kan mevrouw van Es een ieder aanbevelen.”

Tamara Coster • Werknemer

Legalitas is jouw ondernemingsrecht advocaat

Ondernemingsrecht vraagt om een speciaal soort advocaat. Een advocaat die niet alleen op de hoogte is van alle wet- en regelgeving, maar die zich ook moeiteloos kan verplaatsen in de belangen van jouw bedrijf. Die voor jouw bedrijf vecht als dat nodig is. Die procedeert als het niet anders kan, maar jouw uitdagingen eerst van meerdere kanten bekijkt om tot het beste advies te komen. Die advocaten vind je bij Legalitas advocaten. Onze specialisten in het ondernemingsrecht kennen de verschillende deelgebieden van binnen en buiten en hebben maar één doel: jouw belangen behartigen. 

MAAK EEN AFSPRAAK