Loondoorbetaling bij ziekte vs. vakantieverlof

Als werkgever is alertheid geboden bij een zieke werknemer die vakantiedagen opneemt. Een zieke werknemer die een aangepast salaris ontvangt tijdens ziekte, behoudt namelijk aanspraak op loondoorbetaling tijdens de vakantie. Maar heeft een werknemer dan recht op het volledige salaris of op doorbetaling van het aangepaste loon? De uitspraak van het Hof van Justitie [...]