Werken is mogelijk via verschillende overeenkomsten. Je solliciteert op een vacature, gaat op gesprek en met wat mazzel krijg je de baan aangeboden. Op het gebied van de te werken uren, voorwaarden en het salaris ontvang je een voorstel. Na alles grondig gelezen te hebben ga je akkoord – of niet, natuurlijk.

Een andere manier van werken is op zzp-basis. Leven van opdracht tot opdracht. Als zzp’er bepaal je je eigen tarieven, bouw je je eigen pensioen op en dien je jezelf te verzekeren. Je zou denken dat die scheidingslijn vrij duidelijk is, maar er zijn situaties waar het verschil flinterdun is…

Dit werd onlangs opnieuw duidelijk bij maaltijdbezorgdienst Deliveroo. Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat tussen Deliveroo en de maaltijdbezorger sprake is van een arbeidsovereenkomst. Iets wat het bedrijf niet aan zag komen. Maar hoe zit dit precies?

Kernelementen arbeidsovereenkomst

Allereerst kijken we naar de kernelementen van een arbeidsovereenkomst. In de wet staat: ‘de arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’. Ofwel: je tekent een contract, voert werkzaamheden uit en krijgt daarvoor je loon betaald. Arbeid, loon, in dienst van bedrijf en contractuur staan hierin centraal.

Wat is het probleem?

Zoals in de introductie aangegeven, heb je in loondienst veel meer zekerheden. Je ontvangt een vast salaris, werkt vaste uren en valt onder specifieke arbeidsvoorwaarden. Als zzp’er moet je daar allemaal zelf voor zorgen.

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo werkt met het inzetten van mensen op opdrachtbasis. Zij nemen werknemers in dienst op zzp-basis, geven ze de nodige werkkleding en toegang tot een app. Via deze app nemen werknemers bezorgopdrachten aan om product A van een restaurant naar plek B te brengen, de consument. Hiervoor ontvangt de bezorger het bedrag dat vooraf door de app is aangegeven. En dat mag niet, volgens het Gerechtshof.

Waarom mag dat niet?

Volgens de uitspraak van het Gerechtshof heeft Deliveroo hierin teveel de overhand in de arbeidsvoorwaarden. De bezorger op de fiets neemt opdrachten tegen een daarvoor vastgesteld tarief. Ruimte om te onderhandelen heeft de bezorger niet, wat wel een vereiste is als zzp’er. Ook geeft de opdrachtgever, Deliveroo, vooraf instructies over de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast zijn er geen echte vereisten om in dienst te treden voor Deliveroo. Neem jij geen werkzaamheden aan, dan staat er wel iemand anders klaar om je opdracht aan te nemen.

Ook op het gebied van de uitbetaling werd er met een schuin oog gekeken door het Gerechtshof. In het geval van opdrachtgericht werken, als zzp’er, spreek je vooraf met de opdrachtgever af wanneer facturering plaatsvindt. Er is bij deze structuur geen loon vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Toch betaalt Deliveroo tweewekelijks automatisch de openstaande facturen van haar ‘opdrachtnemers’. Dit duidt volgens het Gerechtshof op een vaste loonbetaling, als zijnde de opdrachtnemer aan een werknemer. Alles bij elkaar opgeteld kan de opdrachtnemer hier niet spreken over een zelfstandig ondernemerschap.

Partijbedoeling niet relevant

In deze situatie maakt het vooraf niet uit wat de partijbedoeling is. Deliveroo betaalt hierin haar opdrachtgevers op basis van de elementen arbeid, loon en gezagsverhouding. Volgens het Gerechtshof is dit dus een arbeidsovereenkomst, ook al is dit niet de manier waarop beide partijen met elkaar werken. Ongeacht de naam die beide partijen aan deze samenwerking geven.

Van belang is de manier waarop beide partijen uitvoering geven aan de overeenkomst. Deze uitspraak viel rauw op het dak van Deliveroo. Toch zijn zij, naar alle waarschijnlijkheid, niet het enige bedrijf dat op deze manier opereert.

Kom niet voor verrassingen te staan

Voordat je ergens aan de slag gaat, is het van groot belang om de overeenkomst en de basis van de samenwerking duidelijk neer te zetten. Met name in de horeca, schoonmaak, bouw en online platforms speelt dit veel. Gaat er na het lezen van dit artikel bij jou een lampje branden? Misschien werk je al op een hierboven besproken manier. Of wie weet ben je net van plan om in zo’n dienstverband te treden.

Kom niet voor verrassingen te staan en neem jezelf in bescherming. De advocaten van Legalitas leveren advies op maatwerk aan opdrachtgevers, zzp’er en aan werknemers. Voorkomen is beter dan genezen. Laat je adviseren en wordt direct geholpen door een van onze arbeidsrechtspecialisten.