Afgelopen weekend is massaal werktijdenverkorting aangevraagd bij het UWV. Dit betekent dat je toestemming krijgt van het UWV om jouw werknemers minder uren uit te betalen. De werknemers kunnen in dit geval bij het UWV terecht voor een deeltijd WW-uitkering. Wegens het grote aantal aanvragen, is de regeling van de werktijdverkorting stopgezet. Reeds ingediende aanvragen worden behandeld op grond van de nieuwe regeling, het noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

NOW-REGELING

De nieuwe NOW-regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren. Werkgevers komen in aanmerking voor de tegemoetkoming, indien zij een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. Er is dus een belangrijk verschil met de werktijdverkorting, nu bij de werktijdverkorting gaat om het beschikbaar hebben van minder werk. Omdat de NOW-regeling ook ziet op het veiligstellen van banen en doorbetaling van salaris zijn de volgende voorwaarden verbonden aan het toekennen van de aanvraag.

 • De werkgever betaalt het volledig loon door;
 • Er mogen geen werknemers ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen.

De werkgever krijgt maximaal 90% van de loonsom vergoed, dit is afhankelijk van de terugval van de omzet. Werknemers moeten uiteraard wel 100% beschikbaar zijn voor arbeid, willen zij aanspraak maken op hun loon. Ziekte, ook Corona, is hierop een uitzondering.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Dit kan eventueel onder andere voorwaarden zijn. Op dit moment kunnen er nog geen NOW-aanvragen ingediend worden. Uiteindelijk kan de aanvraag ingediend worden bij het UWV.

De exacte voorwaarden en uitwerking van de regeling zijn nog niet bekend gemaakt.

WIJ KUNNEN JE HELPEN/SPARREN OVER DE CORONACRISIS BIJ:

 • Vragen over opnemen vakantieverlof;
 • Arbeidsomstandigheden in het kader van thuiswerken;
 • Aanvragen NOW-regeling;
 • Thuiswerken bij disfunctionerende werknemer;
 • Hoe om te gaan in horeca en 0 urencontract;
 • Zieke werknemers;
 • Re-integratie zieke werknemers;
 • OR trajecten en Corona;
 • Aanvragen collectief ontslag i.v.m. Corona;
 • Crisis in het bestuur door Corona.

Bel ons op telefoonnummer 085 019 7029, we helpen je graag.

Laat je daarom goed adviseren door een advocaat of sluit een legal service abonnement bij ons af.