Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Niet in de laatste plaats, omdat de uitbraak van dit virus verstrekkende gevolgen heeft voor de economie, maar ook omdat veel werknemers en werkgevers een onzekere periode tegemoetkomt. Werkgevers kampen met het probleem van loondoorbetaling, terwijl zij minder werk hebben voor hun werknemers en werknemers vrezen geen loon te ontvangen, met name de flexwerkers.

RECHTEN WERKNEMERS CORONACRISIS

Als werknemer heb je ondanks de spelende problemen, recht op doorbetaling van het loon. Indien het mogelijk is, valt er te overleggen met de werkgever om thuis te werken.

Urencontracten

Als het niet mogelijk is om thuis te werken, moet je wel naar je werk komen, maar moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Dit weigeren uit ongegronde angst voor besmetting, levert werkweigering op. De werkgever mag na een waarschuwing, de loondoorbetaling stoppen.

Zijn jouw kinderen plots thuis in verband met het sluiten van de scholen? Dan heb je een beperkte periode om opvang te zoeken voor jouw kind. Dit is calamiteitenverlof. Er kan niet van de werkgever verwacht worden dat hij jouw loon doorbetaalt terwijl jij niet werkt, omdat jouw kinderen thuis zijn. Maak hier duidelijke afspraken over met jouw werkgever.

Flexwerkers

Afgelopen jaren werken steeds meer mensen met een 0-uren contract, ook wel een oproepcontract genoemd. De werkgever roept jou op, door bijvoorbeeld jou in te delen op een werkrooster. Het kan per maand of week verschillen hoeveel je opgeroepen wordt.

De angst bij flexwerkers is nu natuurlijk dat zij helemaal niet meer opgeroepen zullen worden en dus zonder inkomen komen te zitten. Dit is bijvoorbeeld erg aannemelijk in de horeca-branche. Wanneer je langer dan zes maanden in dienst bent en je niet kan werken, omdat er bijvoorbeeld geen of onvoldoende werk is, heb je recht op doorbetaling van het loon over je gebruikelijke uren. Dit wordt de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Je vaste uren worden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in drie opeenvolgende maanden. Dit wordt rechtsvermoeden van arbeid genoemd. De CAO kan hier vanaf wijken.

Werk je in een andere branche dan de horeca en is er nog wel wat werk beschikbaar, dan is het volgende van belang. Indien er nog wel gewerkt wordt, maar je werkgever wil de shift afbellen omdat er minder werk is, kan hij dit tot 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos doen. Deze periode kan per CAO verkort worden tot minimaal 24 uur. Indien je werkgever niet binnen een van deze termijnen je werkzaamheden annuleert, heb je recht op het salaris dat je verdiend zou hebben als je werkzaamheden doorgang hadden gevonden. Er is op dit moment geen verkorting van deze termijn afgekondigd door het kabinet.

Ook als flexwerker heb je dus recht op doorbetaling van jouw loon. Als jouw werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd, is het mogelijk een deeltijd-WW aan te vragen bij het UWV. Indien het UWV geen WW-uitkering verschaft, of door het UWV slechts een deel van het loon wordt vergoed, is de werkgever verantwoordelijk voor het verschil. De werkgever krijgt immers compensatie vanuit de overheid voor loonkosten komende maanden.

Weten wat de plichten en rechten van werknemers zijn tijdens de Coronacrisis? Laat je goed adviseren door een advocaat.