Je hebt jouw droomhuis gevonden of een nieuwe baan in een andere stad en wil daarom verhuizen. Een verhuizing op zichzelf is vaak al een hele onderneming en je wordt hier liever niet in belemmerd door je ex-partner. Wanneer je samen met je ex-partner gezag over één of meer minderjarige kinderen uitoefent, dan heb je toestemming van je ex-partner nodig om te verhuizen of op vakantie te gaan. Maar wat als je ex-partner hier geen toestemming voor verleend? In zo’n situatie kun je de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. Wil je meer weten over de vervangende toestemming voor als je op vakantie gaat? Lees dan onze blog over vervangende toestemming vakantie.

Belangrijk om te weten is dat er op voorhand vaak niet bepaald kan worden hoe een rechter gaat oordelen over een verzoek tot vervangende toestemming tot verhuizing. Dit komt doordat de beslissing vaak afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval. Het is daarom verstandig om een advocaat gespecialiseerd in het familierecht van Legalitas Advocaten naar jouw situatie te laten kijken. Voorop staat dat het belang van het kind zwaar meeweegt in de beslissing van de rechter. Daarnaast zijn er een aantal andere gezichtspunten waar de rechter veelal op let:

  • Het recht en belang van de ouder om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten.
  • De noodzaak om te verhuizen.
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid.
  • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en andere ouder te verzachten/compenseren.
  • De mate waarin ouders in staat zijn onderling te communiceren en overleggen.
  • De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving.
  • De verdeling van de zorgtaken tussen de ouders en de continuïteit van de zorg.
  • De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder, voor en na de verhuizing.
  • De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen.
  • De extra kosten van de omgang na de verhuizing.

De rechter maakt bij zijn beslissing altijd een afweging welke belangen het zwaarst wegen. Dit hoeven dus niet altijd de belangen van het kind te zijn.

Recentelijk hebben wij nog een zaak gewonnen over vervangende toestemming tot verhuizing. Onze cliënte wenste te verhuizen wegens haar werk. De wederpartij was niet bereid om toestemming te verlenen. Door de situatie grondig te bestuderen hebben we aan de hand van de omstandigheden van het geval kunnen betogen dat er een noodzaak was om te verhuizen en dat deze goed doordacht en voorbereid was. Er waren aan de wederpartij voldoende mogelijkheden geboden om het contact tussen het minderjarige kind en de wederpartij met dezelfde frequentie te houden. De rechter heeft onze argumentatie gevolgd en alle verzoeken toegewezen.

CONTACT

Krijg je van jou ex-partner geen toestemming om te verhuizen of op vakantie te gaan? Dan is het belangrijk dat je een advocaat gespecialiseerd in het familierecht jouw situatie laat beoordelen. Bij Legalitas Advocaten hebben we specialisten in huis met een ruime hoeveelheid kennis en ervaring om je hierin bij te staan.